nowobogacki


nowobogacki
nowobogacki I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, nowobogackiccy {{/stl_8}}{{stl_7}}'dotyczący ludzi od niedawna wzbogaconych, niemających kultury wewnętrznej ani dobrego smaku, gustu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nowobogackie urządzenie mieszkania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}nowobogacki II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ib {{/stl_8}}{{stl_7}}'z niechęcią o osobie nieobytej w świecie, od niedawna wzbogaconej, niemającej dobrego smaku, przejmującej bezmyślnie zewnętrzne formy zachowania elity; dorobkiewicz': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przepych w urządzeniu domu nowobogackich. Przyjęcie u nowobogackich. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nowobogacki — nowobogackiccy rzad. «odnoszący się do ludzi od niedawna wzbogaconych i do cechującego ich złego smaku, braku kultury» Dom urządzony z nowobogackim przepychem. Nowobogacki stosunek do dzieł sztuki. nowobogacki, nowobogacka w użyciu rzecz. rzad.… …   Słownik języka polskiego

  • nowobogacki — Człowiek, który niedawno dorobił się i wydaje dużo pieniędzy, by pokazać swoją zamożność; nuworysz Eng. A person having only recently become rich and often tending to tastelessly spend a lot of money to prove one s wealth; a nouveau riche …   Słownik Polskiego slangu

  • nuworysz — m II, DB. a; lm M. e, DB. ów ( y) «człowiek niedawno wzbogacony; dorobkiewicz, nowobogacki» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • parweniusz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) «dorobkiewicz, który wszedł do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; nowobogacki, nuworysz» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • nowo- — {{/stl 13}}{{stl 7}} początkowy człon wyrazów złożonych:a) występujący w przymiotnikach powstałych od wyrażeń składających się z rzeczownika i określającego go przymiotnika {{/stl 7}}{{stl 8}}nowy {{/stl 8}}{{stl 7}}, np. {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nowobogacka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż odm. jak przym. Ib, {{/stl 8}}{{stl 7}}forma ż. od rz. nowobogacki II: Udziwniony strój nowobogackiej. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nuworysz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} z lekceważeniem, niechęcią o kimś, kto się niedawno wzbogacił i awansował społecznie; nowobogacki, dorobkiewicz <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień